Over ons

Het mkb ondersteunen

De gemeente Den Haag stimuleert de internationale ambities van het mkb. Bedrijven die internationaal actief zijn, hebben een grotere afzetmarkt, groeien sneller en zijn minder afhankelijk van tendensen op de nationale markt. Dit betekent een steviger concurrentiepositie en meer investeringskapitaal en innovatiekracht. De stad heeft daar voordeel van in de vorm van meer werkgelegenheid en een grotere aantrekkingskracht op buitenlandse bedrijven.

Kennis ontsluiten, contact leggen

De gemeente ondersteunt mkb-ondernemers met internationaal potentieel door inhoudelijke kennis voor hen te ontsluiten en hen in contact te brengen met nieuwe netwerken in binnen- en buitenland. Dit gebeurt bijvoorbeeld in pilots waarin geselecteerde mkb’ers gerichte ondersteuning krijgen bij de voorbereiding op internationale activiteiten. In de Duitsland-pilot werkt de gemeente daarbij samen met de Duits-Nederlandse Handelskamer en in de pilot innovatieve zorg krijgen zorgondernemers ondersteuning van de Task Force Healthcare.

Blogs en links

Deze website is bedoeld als informatiebron voor ondernemers die zich voorbereiden op internationale expansie en zich willen verdiepen in bepaalde onderwerpen. De deelnemers aan de verschillende pilots delen hier hun ervaring op ondernemen in het buitenland. De blogs over hun zoektocht kan andere ondernemers informeren en inspireren. In aanvulling op de blogs staan er op de website links naar ondersteunende instanties, kennis en netwerken.

De totstandkoming van deze pilot

Tien Haagse ondernemers wagen de stap en kijken samen met de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) hoe zij een succesvolle marktentree kunnen voorbereiden.
Lees het artikel.

Meer informatie

Voor meer informatie en verder contact over dit onderwerp kunt u een mail sturen naar internationaalondernemen@denhaag.nl